Informacja dla stoczniowców

Pozew grupowy został złożony w Sądzie Okręgowym w Szczecinie. Uczestnikami postępowania jest ponad 1.500 osób.

Aktualnie oczekujemy na kolejne osoby, które zainteresowane są przystąpieniem do postępowania po ogłoszeniu prasowym.

Zapoznaj się z informacjami na ten temat

Nr konta w sprawie pozwu grupowego

Krzysztof Wojciech Piotrowski
ul. Gorkiego 5/5, 70-390 Szczecin
nr konta:
62 1020 4795 0000 9502 0262 3569

tytuł wpłaty:
postępowanie grupowe (imię i nazwisko osoby wpłacającej)

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniach 20 lutego 2019 r. o godzinie 9:00 oraz 27 lutego 2019r. o godzinie 9:00 w Sądzie Okręgowym w Szczecinie odbędzie się rozprawa w postępowaniu grupowym akcjonariuszy Stoczni Szczecińskiej Porta Holding S.A. przeciwko Skarbowi Państwa o zapłatę.

O przebiegu rozprawy oraz o dalszym toku postępowania poinformujemy niezwłocznie po tym terminie.

Jednocześnie prosimy osoby, które nadal posiadają zaległości w zakresie uiszczenia kosztów postępowania, o niezwłoczny kontakt z Kancelarią lub Reprezentantem Grupy - Krzysztofem Piotrowskim, celem dokonania ustalenia wysokości zaległości i niezwłocznego uregulowania kosztów.

Przypominamy, że wszelkie płatności powinny odbywać się za pośrednictwem rachunku bankowego Reprezentanta Grupy, a brak zapłaty w całości może wyeliminować członka Grupy z postępowania.

Z poważaniem,

Radca prawny Barbara Domańska
Adwokat Piotr Barcz

Szanowni Państwo,

w związku z wygraną apelacja w sprawie postępowania grupowego akcjonariuszy spółki Stocznia Szczecińska Porta Holding S.A. informujemy, że w dniu 27 czerwca 2018 r. (środa) o godz. 16:00 w auli Szkoły Towarzystwa Salezjańskiego przy ul. Ku Słońcu 124 w Szczecinie odbędzie się spotkanie członków Grupy, która złożyła pozew przeciwko Skarbowi Państwa Ministrowi Skarbu Państwa obecnie Ministrowi Finansów, Ministrowi Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej o zapłatę należności z tytułu utraty wartości przez akcje Stoczni Szczecińskiej Porty Holding S.A.

Na spotkaniu zostanie przedstawiony aktualny etap postępowania, w tym zostanie omówiona treść wyroku Sadu Apelacyjnego wraz z odtworzeniem ustnych motywów rozstrzygnięcia.

 

z wyrazami szacunku
radcowie prawni

Barbara Domańska
Piotr Barcz

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że wyrokiem z dnia 23.05.2018 r. Sąd Apelacyjny w Szczecinie uchylił w całości niekorzystny dla akcjonariuszy wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie i przekazał sprawę temu Sądowi do dalszego prowadzenia wraz z wytycznymi co do jej przebiegu. Ponowne postępowanie przed Sądem Pierwszej Instancji prowadzone będzie przed nowym składem sędziowskim.

Sąd Apelacyjny uznał za zasadne zarzuty apelacji wniesionej przez Reprezentanta Grupy Akcjonariuszy Krzysztofa Piotrowskiego.

Apelację sporządzili wspólnie prawnicy Kancelarii BD Barcz – Domańska, radca prawny Barbara Domańska i radca prawny Piotr Barcz oraz adwokat Wojciech Wąsowicz (Kancelaria Noerr z siedzibą w Warszawie).

Sąd Apelacyjny uznał, że Sąd Pierwszej Instancji nie rozpoznał istoty sprawy, tj. nie zbadał należycie jaki wpływ miały działania podejmowane przez funkcjonariuszy w imieniu Skarbu Państwa na sytuację Holdingu w latach 2001 – 2002, a nadto nie poczynił ustaleń w zakresie oceny wysokości szkody.

Ponadto, co niezmiernie istotne, Sąd Apelacyjny uznał, że roszczenia Grupy Akcjonariuszy nie uległy przedawnieniu i mogą być obecnie skutecznie dochodzone w postępowaniu sądowym.

 


Z wyrazami szacunku,
radca prawny Barbara Domańska
radca prawny Piotr Barcz

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 10 maja 2018 r. przed Sądem Apelacyjnym w Szczecinie odbyła się rozprawa apelacyjna w postępowaniu grupowym akcjonariuszy Stoczni Szczecińskiej Porta Holding S.A. przeciwko Skarbowi Państwa o zapłatę.
W rozprawie oprócz pełnomocników w osobach radców prawnych Barbary Domańskiej i Piotra Barcza oraz adwokata Wojciecha Wąsowicza obecne było liczne grono akcjonariuszy biorących udział w postępowaniu oraz media relacjonujące przebieg rozprawy.

Kontakt

BD Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów
Barcz - Domańska

Biuro Kancelarii w Szczecinie

ul. Swarożyca 15a/U1
71-601 Szczecin

tel./faks.tel.mob. 

+48 914-842-935
+48 918-297-671
+48 918-297-672
+48 918-297-673 

+48 790-332-319

e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.