Drukuj
Kategoria: Akcjonariusze SSPH S.A. c/a Skarb Państwa

W dniu 04 października 2017 r. o godz. 16:00 w auli Szkoły Towarzystwa Salezjańskiego przy ul. Ku Słońcu 124 w Szczecinie odbyło się spotkanie akcjonariuszy Stoczni Szczecińskiej Porta Holding S.A. w sprawie pozwu grupowego przeciwko Skarbowi Państwa Ministrowi Skarbu Państwa obecnie Ministrowi Finansów, Ministrowi Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej o zapłatę należności z tytułu utraty wartości przez akcje Stoczni Szczecińskiej Porty Holding S.A.

Na spotkaniu stawiła się liczna grupa akcjonariuszy. Członkowie grupy zostali poinformowani o dotychczasowym przebiegu postępowania. Osoby, które nie miały możliwości uczestniczyć w spotkaniu informujemy, że Sąd 22 września 2017 r. wydał w pierwszej instancji wyrok oddalający powództwo i zasądzający na rzecz Skarbu Państwa kwotę 14 tys. złotych. Wyrok jest nieprawomocny. Obecnie czekamy na sporządzenie uzasadnienia.

Po doręczeniu uzasadnienia w sprawie, Kancelaria będzie składała apelację do Sądu II instancji. Koszty opłaty sądowej od apelacji, w przeliczeniu na 1 akcję wynoszą 0,18 zł (18 groszy) x ilość posiadanych akcji. Wpłaty prosimy dokonać w terminie do 31 października 2017 r.

Uprzejmie informujemy, że akcjonariusze którzy zapłacili wcześniej kwotę 18 gr. od 1 akcji, nie muszą dokonywać tej opłaty ponownie.

Przypominamy również, że wpłat związanych z postępowaniem należy dokonywać tylko i wyłącznie na rachunek bankowy, wskazany już Państwu wcześniej:

Krzysztof Wojciech Piotrowski
ul. Gorkiego 5/5, 70-390 Szczecin
nr konta: 62 1020 4795 0000 9502 0262 3569
tytuł wpłaty: postępowanie grupowe (imię i nazwisko osoby wpłacającej)

Wszystkim obecnym na spotkaniu dziękujemy za stawiennictwo i prosimy o przekazanie szczegółów osobom, które nie mogły w spotkaniu uczestniczyć.

z poważaniem
radcowie prawni

Barbara Domańska
Piotr Barcz