Informacja dla stoczniowców

Pozew grupowy został złożony w Sądzie Okręgowym w Szczecinie. Uczestnikami postępowania jest ponad 1.500 osób.

Aktualnie oczekujemy na kolejne osoby, które zainteresowane są przystąpieniem do postępowania po ogłoszeniu prasowym.

Zapoznaj się z informacjami na ten temat

Nr konta w sprawie pozwu grupowego

Krzysztof Wojciech Piotrowski
ul. Gorkiego 5/5, 70-390 Szczecin
nr konta:
62 1020 4795 0000 9502 0262 3569

tytuł wpłaty:
postępowanie grupowe (imię i nazwisko osoby wpłacającej)

W dniu 24 czerwca 2019 r. w sprawie pozwu grupowego przeciwko Skarbowi Państwa Ministrowi Skarbu Państwa obecnie Ministrowi Finansów, Ministrowi Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej o zapłatę należności z tytułu utraty wartości przez akcje Stoczni Szczecińskiej Porty Holding S.A. Sąd Okręgowy w Szczecinie postanowił dopuścić dowód z opinii biegłych ad hoc Anny Hrycaj, Macieja Stradomskiego, Piotra Stobieckiego, Dariusza Zawadki, Tomasza Grudzińskiego, Patryka Filipiaka, Anny Michalskiej oraz Bartosza Sierakowskiego

na okoliczność tego czy gdyby została udzielona gwarancja Skarbu Państwa na kwotę 40 milionów dolarów, czy gdyby nie została naruszona reputacja zarządu Stoczni Szczecińskiej Porta Holding SA, czy gdyby nie doszło do zaskarżenia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego z dnia 07 maja 2002 r. - to czy doszłoby do ogłoszenia upadłości Stoczni Szczecińskiej Porta Holding Spółki Akcyjnej (lub czy doszłoby do odzyskania przez spółkę płynności finansowej, o ile tak to w jakim terminie), przy uwzględnieniu w szczególności takich aspektów jak:

  • konkurencyjność rynków koreańskich,
  • posiadanie nadwyżki zdolności produkcyjnych,
  • utrzymujący się od 1999 r. niskie ceny statku,
  • subwencje dla tego przemysłu na świecie,
  • decyzje kadry zarządzającej,
  • okoliczności wskazane we wniosku o ogłoszeniu upadłości.

Ponadto Sąd oznaczył wstępnie wysokość zaliczki na kwotę 400.000 zł (czterysta tysięcy złotych)
w terminie 2,5 miesiąca i zobowiązał pełnomocnika powoda do jej uiszczenia we wskazanym terminie. Obecnie strona powodowa jest w terminie do wniesienia w/w zaliczki.

W związku z powyższym, w najbliższym czasie zorganizowane zostanie spotkanie akcjonariuszy Stoczni Szczecińskiej Porta Holding S.A. O dokładnej dacie spotkania zostaną Państwo poinformowani listownie, a ponadto informacja pojawi się na stronie internetowej Kancelarii.

Jednocześnie informujemy, że w postępowaniu w sprawie o stwierdzenie nieważności uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 7 maja 2002 r. Sąd Okręgowy
w Szczecinie wyznaczył termin rozprawy na dzień 10 września 2019 r. O przebiegu postępowania poinformujemy Państwa po tym terminie.

Z poważaniem,

radca prawny Barbara Domańska,
adwokat Piotr Barcz

Kontakt

BD Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów
Barcz - Domańska

Biuro Kancelarii w Szczecinie

ul. Swarożyca 15a/U1
71-601 Szczecin

tel./faks.tel.mob. 

+48 914-842-935
+48 918-297-671
+48 918-297-672
+48 918-297-673 

+48 790-332-319

e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.