kancelaria

This author kancelaria has created 30 entries.

Szkolenia i przygotowanie procedury RODO

Szanowni Państwo, W związku ze zbliżającą się datą wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego potocznie RODO – informujemy, iż Kancelaria Radców Prawnych Barcz – Domańska prowadzi w tym zakresie szkolenia dla przedsiębiorców i klientów instytucjonalnych a także zajmuje się przygotowaniem pełnej, niezbędnej

Zmiana oznaczenia Kancelarii na BD Kancelaria Radców Prawnych Barcz – Domańska

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że z dniem 01 kwietnia 2018 r. następuje zmiana oznaczenia Kancelarii z dotychczasowego BD Kancelaria Radców Prawnych Domańska – Barcz – Strzałkowska – Górski na aktualne BD Kancelaria Radców Prawnych Barcz – Domańska. Jednocześnie informujemy, że w zakresie prowadzenia postępowań sądowych dotyczących kredytów walutowych Kancelaria współpracuje z Kancelarią Radcy Prawnego Radosława Górskiego z siedzibą w Warszawie. Szerzej o tej współpracy w zakładce Kredyty frankowe (CHF). Radcowie Prawni Barbara Domańska Piotr Barcz .

Egzamin na Aplikację Radcowską

Miło nam poinformować, iż prawnicy z naszej kancelarii – pani Joanna Konenc oraz pan Łukasz Wysocki – zdali pomyślnie egzamin wstępny na aplikację radcowską, przy czym pan Łukasz Wysocki z najlepszym wynikiem w naszym województwie. Patronat nad nowymi aplikantami objął radca prawny Ariel Borkowski. Gratulujemy w imieniu całego zespołu.

Informacja w sprawie apelacji od wyroku wydanego w postępowaniu grupowym akcjonariuszy SSPH S.A.

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w sprawie postępowania grupowego Akcjonariuszy SSPH S.A., w grudniu 2017 r., Sąd I instancji przyjął apelację od wyroku oddalającego powództwo i w styczniu 2018 r. przekazał sprawę do Sądu Apelacyjnego w Szczecinie. Postępowanie w drugiej instancji toczyło się będzie pod sygnaturą akt I ACa 20/18. O dalszych czynnościach w sprawie będziemy Państwa informowali na bieżąco. z wyrazami szacunku, radcowie prawni Barbara Domańska Piotr Barcz

Współpraca z Wyższą Szkołą Administracji Publicznej w Szczecinie

Miło nam poinformować, iż radcowie prawni i adwokaci z naszej Kancelarii od roku akademickiego 2017-2018 podjęli współpracę z Wyższą Szkołą Administracji Publicznej w Szczecinie, gdzie będą prowadzić zarówno wykłady jak i ćwiczenia w ramach Studiów Podyplomowych. Traktujemy to jako duże wyróżnienie dla całej Kancelarii, możliwość przekazywania zdobywanej latami wiedzy praktycznej Studentom tej Uczelni, a także możliwość naszego dalszego rozwoju zawodowego. Więcej informacji na temat Wyższej Szkoły Administracji Publicznej znajdą Państwo na stronie internetowej: http://wsap.szczecin.pl.

Relacja ze spotkania z akcjonariuszami spółki Stocznia Szczecińska Porta Holding Spółka Akcyjna w upadłości w dniu 04.10.2017 r.

W dniu 04 października 2017 r. o godz. 16:00 w auli Szkoły Towarzystwa Salezjańskiego przy ul. Ku Słońcu 124 w Szczecinie odbyło się spotkanie akcjonariuszy Stoczni Szczecińskiej Porta Holding S.A. w sprawie pozwu grupowego przeciwko Skarbowi Państwa Ministrowi Skarbu Państwa obecnie Ministrowi Finansów, Ministrowi Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej o zapłatę należności z tytułu utraty wartości przez akcje Stoczni Szczecińskiej Porty Holding S.A. Na spotkaniu stawiła się liczna grupa akcjonariuszy. Członkowie grupy zostali poinformowani o dotychczasowym przebiegu postępowania. Osoby, które nie

Spotkanie akcjonariuszy SSPH S.A.

Szanowni Państwo, w związku z zamknięciem przez Sąd I instancji rozprawy, wydaniem wyroku, dnia 04 października 2017 r. (środa) o godz. 16:00 w auli Szkoły Towarzystwa Salezjańskiego przy ul. Ku Słońcu 124 w Szczecinie odbędzie się spotkanie członków Grupy, która złożyła pozew przeciwko Skarbowi Państwa Ministrowi Skarbu Państwa obecnie Ministrowi Finansów, Ministrowi Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej o zapłatę należności z tytułu utraty wartości przez akcje Stoczni Szczecińskiej Porty Holding S.A. Na spotkaniu zostanie przedstawiony aktualny etap postępowania, w tym zostanie

Informacja w sprawie pozwu grupowego akcjonariuszy SSPH S.A.

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w sprawie pozwu grupowego Akcjonariuszy SSPH S.A., 22 września 2017 r., Sąd wydał wyrok oddalający powództwo. W związku z powyższym informujemy, że na początku października odbędzie się spotkanie z akcjonariuszami o czym będziemy Państwa informować na stronie internetowej oraz w formie wiadomości SMS.   z wyrazami szacunku radcowie prawni Barbara Domańska Piotr Barcz

Informacja w sprawie pozwu grupowego akcjonariuszy SSPH S.A.

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w sprawie pozwu grupowego Akcjonariuszy SSPH S.A., 08 września 2017 r. odbyła się rozprawa na której Sąd po oddaleniu wniosku o powołanie biegłych, zamknął rozprawę w I instancji. Termin publikacji wyroku został wyznaczony na dzień 22 września 2017 r. Jednocześnie informujemy, że pod koniec września planujemy zorganizować spotkanie z akcjonariuszami o czym będziemy Państwa informować na stronie internetowej oraz w formie wiadomości SMS. z wyrazami szacunku Radcowie Prawni Barbara Domańska Piotr Barcz  

Nowe numery telefonu

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że od dnia 31 marca 2017 r. Kancelaria oprócz aktualnego numeru telefonu: 91-4842935, posiada trzy dodatkowe numery telefonów stacjonarnych, które podajemy poniżej: 918297671, 918297672, 918297673 Kontakt z Kancelarią od pon. – czw. w godz. 08:00 – 18:00 oraz w pt. 08:00 – 15:00.