kancelaria

This author kancelaria has created 84 entries.

Wakacje kredytowe – czy na pewno są korzystne dla kredytobiorcy?

Szanowni Państwo, w związku z wywołanym przez panującą pandemię COVID-19 spowolnieniem gospodarczym, wiele banków przygotowało oferty, które w założeniu mają na celu umożliwienie kredytobiorcom przebrnięcie przez tą ciężką sytuację. Oferty te w wielu przypadkach sprowadzają się do płatnej prolongaty, która w rzeczywistości już wcześniej była przewidziana w umowach kredytowych. Różnica polega na tym, że uzyskanie „wakacji kredytowych” może okazać się dużo łatwiejsze niż wcześniej. Oferty banków są różne i często okazują się nieopłacalne, dlatego przed decyzją o udaniu się na ewentualne

Działalność kancelarii w czasie stanu epidemii

Szanowni Państwo, od 20 marca 2020 roku na obszarze RP obowiązuje stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV—2. Mimo utrudnień nasza kancelaria nadal prowadzi działalność – udzielamy porad prawnych i prowadzimy obsługę prawną podmiotów przy wykorzystaniu dostępnych środków komunikacji elektronicznej. W związku z powyższym, w razie potrzeby uzyskania pomocy prawnej jesteśmy do Państwa dyspozycji pod numerami telefonów i pod adresem email podanymi na stronie internetowej. Jednocześnie, w wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość spotkania w Kancelarii lub dojazdu pełnomocnika do Klienta po

Zawieszenie obowiązku spłaty rat kredytu w przypadku kredytów CHF

Szanowni Państwo, z uwagi na znaczne umocnienie pozycji  franka szwajcarskiego  na rynku (najwyższy poziom od początku 2015 r. – obecnie 4,34 zł!), a także zagrożenie utraty płynności finansowej pracowników i przedsiębiorców na skutek pandemii koronawirusa COVID-19, klientom posiadającym kredyty frankowe (zarówno tym w toku procesów sądowych, jak i tym, którzy zamierzają z takimi procesami wystąpić), proponujemy złożenie wniosku o wstrzymanie przez Sąd obowiązku dokonywania spłat rat kredytu . Zachęcamy do kontaktu w szczególności tych frankowiczów, którzy spłacili już nominalną wartość wypłaconego

Roszczenia z umów ubezpieczenia a koronawirus

W związku z epidemią koronawirusa (COVID-19) przedsiębiorcy, jak również osoby fizyczne są lub będą zmuszone zmierzyć się ze skutkami zaistniałej sytuacji. Z uwagi na uprzedni brak możliwości przewidzenia wystąpienia oraz rozprzestrzenienia się wirusa na skalę światową – ubezpieczyciele w zawieranych umowach ubezpieczeniowych, polisach czy obowiązujących regulaminach niejednokrotnie nie objęli pandemii w ramach postanowień wyłączających odpowiedzialność. W konsekwencji powyższego w wielu przypadkach możliwe jest dochodzenie przez ubezpieczonego roszczeń z tego tytułu. Opisana sytuacja nie dotyczy wszystkich ubezpieczycieli, a w konsekwencji istnieje konieczność

Kolejny sukces kancelarii w postępowaniach o wysokość emerytury przeciwko dyrektorowi Wojskowego Biura Emerytalnego

Szanowni Państwo, w ostatnich dniach Sąd Okręgowy w Szczecinie uwzględniając kształtującą się linię orzeczniczą apelacji szczecińskiej wydał dwa korzystne wyroki dla ubezpieczonych reprezentowanych przez adwokata Piotra Barcza w sprawach o roczne rozliczenie emerytury. Sąd ponownie podkreślił, iż organ rentowy uprawniony jest jedynie do korygowania swoich decyzji na przyszłość, a zatem potrącenia dokonane ze skutkiem wstecznym nie mogą być uznane za prawidłowe. Co więcej, Sąd zwrócił uwagę, iż to do obowiązków organu rentowego należy prawidłowe pouczenie ubezpieczonego o konieczności zgłoszenia do ubezpieczenia

Komunikat w związku z zagrożeniem epidemicznym

Szanowni Państwo, w związku z zapytaniami związanymi z bieżącą sytuacją epidemiczną w kraju uprzejmie informujemy, że Kancelaria jest czynna i w dalszym ciągu zapewniamy wszystkim dotychczasowym i potencjalnym Klientom profesjonalną i rzetelną pomoc prawną. Jednakże w obliczu zagrożenia epidemicznego zachęcamy przede wszystkim do kontaktu telefonicznego lub mailowego bezpośrednio z pełnomocnikiem prowadzącym Państwa sprawę, ewentualnie z Sekretariatem Kancelarii. Jeżeli pojawi się konieczność odbycia spotkania informujemy, że dbając o zdrowie Państwa, jak i własne zapewniamy odpowiednie standardy higieniczne celem zminimalizowania zagrożenia. Z poważaniem

Preparaty Los Deline, Aquafilling bodyline, Aquafilling faceland – postępowanie grupowe?

Szanowni Państwo, przedstawiamy kolejne informacje w sprawie preparatów do endoprotetyki miękkich tkanek ludzkich Los Deline, Aquafilling bodyline, Aquafilling faceland. Wobec pojawiających się informacji odnośnie rozważenia wszczęcia postępowania grupowego w sporach dotyczących odszkodowań i zadośćuczynień w związku ze stosowaniem preparatów żelowych Los Deline, Aquafilling bodyline, Aquafilling faceland, wskazujemy, że taki tok postępowania może nie przynieść zamierzonych efektów. Odnośnie postępowań sądowych przeciwko lekarzom brak jest zgodności podmiotowej postępowania, co uniemożliwia jego zainicjowanie. Z kolei postępowania grupowe przeciwko producentowi i dystrybutorowi wiązałyby się m.

Gdzie szukać pomocy w sporze z bankami oraz parabankami?

Szanowni Państwo, dnia 20 lutego 2020 r. adwokat Piotr Barcz udzielił wywiadu dla TVP 3 Szczecin, w którym odpowiedział na pytania, gdzie dłużnicy mogą szukać pomocy w sprawach o zapłatę przeciwko bankom i parabankom oraz co można zrobić na etapie egzekucji komorniczej, aby uniknąć licytacji nieruchomości. Zapraszamy do zapoznania się z materiałem – link do wywiadu. Z poważaniem, r. pr. Barbara Domańska      

Kolejne informacje w sprawie preparatów Los Deline, Aquafilling bodyline, Aquafilling faceland

Szanowni Państwo, Przedstawiamy kolejne informacje w sprawie preparatów do endoprotetyki miękkich tkanek ludzkich Los Deline, Aquafilling bodyline, Aquafilling faceland. Na wstępie informujemy, że preparat żelowy Los Deline jest tożsamy pod względem składu, właściwości i przeznaczenia z żelami Aquafilling bodyline, Aquafilling faceland. Decyzją Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych  i Produktów Biobójczych z dnia 27 stycznia 2020 r. wycofano z obrotu i z używania hydrofilowy żel do endoprotetyki miękkich tkanek ludzkich Los Deline – link do decyzji. Powyższa decyzja ma istotne

Umowa kredytu unieważniona – kolejny ważny wyrok dla frankowiczów

Szanowni Państwo, Sąd Okręgowy w Warszawie unieważnił umowę kredytu indeksowanego w sprawie Państwa Dziubaków, w której 3 października głośny wyrok wydawał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Poniżej zamieszczamy link do materiału prasowego oraz wywiadu z adwokatem Piotrem Barczem: https://szczecin.tvp.pl/46165730/wazny-wyrok-dla-frankowiczow-umowa-kredytowa-uniewazniona Z poważaniem, r. pr. Barbara Domańska adw. Piotr Barcz