Aktualności

Nowa filia Kancelarii BD Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Barcz – Domańska w Świnoujściu

Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy, że dnia 1 grudnia 2019 r. miało miejsce otwarcie nowej filii Kancelarii BD Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Barcz – Domańska. Kancelaria znajduje się w Świnoujściu przy ul. Boh. Września 6 lok. 108. Dyżury w Kancelarii będą odbywać się we wtorki w godzinach od 15:00 do 17:00 oraz w piątki w godzinach od 9:00 do 13:00. Istnieje również możliwość umówienia spotkania w innym terminie pod numerem telefonu: 517 495 276 lub 797 592 902. Jednocześnie informujemy,

Sukces Kancelarii w postępowaniu o wysokość emerytury przeciwko Dyrektorowi Wojskowego Biura Emerytalnego

Szanowni Państwo, w dniu 27 listopada 2019 r. Sąd Apelacyjny w Szczecinie, przychylając się do stanowiska ubezpieczonego wyrażonego w apelacji, zmienił wyrok Sądu I instancji ustalając, iż organ rentowy bezpodstawnie dokonał zmniejszenia emerytury za lata ubiegłe, a w konsekwencji, że  dokonane w tym zakresie potrącenie było nieuprawnione. W ustnym uzasadnieniu Sąd podkreślił, że organ rentowy uprawniony jest do korygowania wydanych decyzji jedynie na przyszłość, albowiem żaden przepis prawa nie pozwala na wydanie decyzji korygującej ze skutkiem wstecznym. Nadto nie można również

Sukces Kancelarii w sporze ze Skarbem Państwa dotyczącym stwierdzenia nieważności uchwał Stoczni Szczecińskiej „PORTA HOLDING” S.A.!

Szanowni Państwo, w dniu 28 listopada 2019 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie uchylił wyrok zaoczny z dnia 18 lipca 2002 r. stwierdzający nieważność uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z 7 maja 2002 r. i oddalił powództwo w całości. Skarb Państwa domagał się unieważnienia uchwał dotyczących m.in. podwyższenia kapitału zakładowego. W 2002 r. Sąd uwzględnił to żądanie, wydając wyrok zaoczny, jednak po skutecznym wzruszeniu przez Kancelarię wyroku okazało się, że powództwo było bezzasadne. Orzeczenie ma kluczowe znaczenie dla powództwa grupowego

Aquafilling

Szanowni Państwo, w dniu 23 listopada 2019 r. telewizja TVN24 wyemitowała program Superwizjer, podczas którego to programu poruszano negatywne skutki związane z użyciem preparatu modelującego ciało Aquafilling bodyline –  link do reportażu. Informujemy, że Kancelaria świadczy pomoc prawną pacjentkom, u których wystąpiły powikłania na skutek wstrzyknięcia do ciała, w szczególności biustu, preparatu Aquafilling (lub pod obecną nazwą Los Deline). Prowadzimy postępowania przeciwko lekarzom wykonującym zabiegi z użyciem przedmiotowej substancji, a także przeciwko dystrybutorowi i producentowi żelu.

Relacja ze spotkania z akcjonariuszami spółki Stocznia Szczecińska Porta Holding Spółka Akcyjna w upadłości w dniu 29 października 2019 r.

Szanowni Państwo, w dniu 29 października 2019 r. odbyło się spotkanie z akcjonariuszami Stoczni Szczecińskiej Porta Holding S.A. w sprawie pozwu grupowego. Radca prawny Barbara Domańska i adwokat Piotr Barcz poinformowali uczestników o dotychczasowym przebiegu postępowania, w tym o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłych, który ma istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy. Opinia biegłych ma zostać sporządzona na okoliczność tego czy w sytuacji m.in. gdyby została udzielona gwarancja Skarbu Państwa, gdyby nie doszło do zaskarżenia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego, to

Udział Kancelarii w Ogólnopolskiej Konferencji Branżowej „Zmiany w prawie cywilnym procesowym”.

22 października 2019 r., Kancelaria brała udział w Ogólnopolskiej Konferencji Branżowej zorganizowanej przez Wydział Prawa i Administracji US, Okręgową Izbę Radców Prawnych w Szczecinie oraz Izbę Komorniczą w Szczecinie. Tematem Konferencji była największa od lat nowelizacja przepisów postępowania cywilnego, która wejdzie w życie za dwa tygodnie. Podczas wydarzenia dyskutowano między innymi o przywróceniu odrębnej procedury gospodarczej. Jest to ważna informacja dla przedsiębiorców. Z szeregu zmian wynikających z nowej procedury gospodarczej, zwracamy uwagę na obowiązek powołania wszystkich (!) twierdzeń i dowodów w

Sukces Kancelarii w sporze z Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. dotyczącym grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym.

W dniu 09.10.2019 r. przed Sądem Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie zapadł korzystny dla naszego Klienta wyrok w sprawie dotyczącej umowy ubezpieczenia na życie i dożycie UFK. W tej sprawie nasz Klient domagał się zwrotu wszystkich świadczeń uiszczonych na rzecz Towarzystwa. Sąd uwzględnił w całości roszczenie Klienta i wydał wyrok zgodnie z żądaniem pozwu. Szersza relacja po otrzymaniu pisemnego uzasadnienia. Wyrok jest nieprawomocny.

Aktualizacja stanu sprawy z powództwa akcjonariuszy spółki Stocznia Szczecińska Porta Holding Spółka Akcyjna w upadłości przeciwko Skarbowi Państwa

W dniu 24 czerwca 2019 r. w sprawie pozwu grupowego przeciwko Skarbowi Państwa Ministrowi Skarbu Państwa obecnie Ministrowi Finansów, Ministrowi Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej o zapłatę należności z tytułu utraty wartości przez akcje Stoczni Szczecińskiej Porty Holding S.A. Sąd Okręgowy w Szczecinie postanowił dopuścić dowód z opinii biegłych ad hoc Anny Hrycaj, Macieja Stradomskiego, Piotra Stobieckiego, Dariusza Zawadki, Tomasza Grudzińskiego, Patryka Filipiaka, Anny Michalskiej oraz Bartosza Sierakowskiego na okoliczność tego czy gdyby została udzielona gwarancja Skarbu Państwa na kwotę 40

Ogłoszenie o pracę – zakończyliśmy rekrutację

Szanowni Państwo, dziękujemy wszystkim osobom, które wzięły udział w rekrutacji oraz informujemy, że w jej wyniku nasz zespół powiększył się o dwie nowe osoby – radcę prawnego Martę Czternastek oraz radcę prawnego Joannę Łuczyszyn. Więcej informacji w zakładce zespół. Paniom Mecenas serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów zawodowych. Z poważaniem, radca prawny Barbara Domańska, adwokat Piotr Barcz