Warunkowe umorzenie postępowania karnego – co to jest? Zalety warunkowego umorzenia postępowania karnego. 

Warunkowe umorzenie postępowania karnego jest jednym ze środków związanych z poddaniem sprawcy próbie. Zgodnie z art. 66 § 1 k.k. Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia […]

Frankowicze ponownie wygrali przed Sądami w Szczecinie!

Szanowni Państwo, informujemy o kolejnych sukcesach klientów Kancelarii odniesionych w postępowaniach sądowych dotyczących kredytów powiązanych z walutą CHF. W ostatnim czasie uzyskaliśmy wyroki, którymi stwierdzono, że umowy kredytów waloryzowanych do CHF są w całości nieważne oraz zasądzono na rzecz kredytobiorców wszystkie dokonane na rzecz banku wpłaty: – wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 29 […]

Od 1 lipca 2022 r. wygasło porozumienie polsko – norweskie – co dalej z zabezpieczeniem społecznym marynarzy?

Do końca czerwca 2022 r. obowiązywało porozumienie zawarte między Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) a norweskim odpowiednikiem tej instytucji dotyczące koordynacji zabezpieczenia społecznego marynarzy zamieszkujących w Polsce, a pracujących na statkach norweskich. Dotychczas potwierdzenie podlegania ubezpieczeniom społecznym stanowiło zaświadczenie W/NOR. Od 1 lipca 2022 r. procedura ta przestaje obowiązywać. Strona norweska zaproponowała dwa rozwiązania na wypadek […]

Kolejne wygrane kredytobiorców frankowych!

Szanowni Państwo, informujemy o kolejnych wygranych kredytobiorców frankowych reprezentowanych przez prawników Kancelarii! W ostatnim czasie uzyskaliśmy wyroki, którymi stwierdzono, że umowy kredytów waloryzowanych do CHF są w całości nieważne oraz zasądzono na rzecz kredytobiorców wszystkie dokonane na rzecz banku wpłaty: – wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 30 maja 2022 r. przeciwko Bankowi BPH […]

Prawomocna wygrana Frankowiczów przed Sądem Apelacyjnym we Wrocławiu!

Szanowni Państwo, z radością informujemy, że po niemal 6 latach procesu, prawomocnym wyrokiem z dnia 26 maja 2022 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, zgodnie z żądaniem Klientki Kancelarii, w całości pozbawił wykonalności tytuł wykonawczy w postaci bankowego tytułu wykonawczego wystawionego przez Euro Bank S.A. we Wrocławiu uznając, że umowa kredytu hipotecznego waloryzowanego kursem CHF, w […]

Kolejny sukces Kancelarii w sprawie o zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie w okresie PRL!

Szanowni Państwo, z radością informujemy o wyroku wydanym w dniu 24 marca 2022 r. przez Sąd Okręgowy w Częstochowie, którym zasądzono na rzecz naszych Klientów kwoty po 249.900,00 zł (łącznie 499.800,00 zł) tytułem zadośćuczynienia za krzywdy doznane przez ich ojca w związku z niesłusznym skazaniem za działalność opozycyjną w okresie PRL oraz koszty procesu. Wyrokiem […]

Kolejne wygrane frankowiczów przeciwko Bankowi Santander Bank Polska S.A.!

Szanowni Państwo, informujemy o kolejnych sukcesach klientów Kancelarii odniesionych w postępowaniach sądowych dotyczących kredytów powiązanych z walutą CHF. Kancelaria w dniu 11 lutego 2022 r. uzyskała kolejny wyrok w Sądzie Okręgowym w Szczecinie ustalający, że umowa kredytu jest nieważna, a także zasądzające od pozwanego banku wszystkie wpłaty uiszczone do tej pory przez kredytobiorców. Wyrok zapadł […]

Kolejne wygrane frankowiczów przeciwko Bankowi Millennium S.A. i PKO BP S.A.!

Szanowni Państwo, na zakończenie roku informujemy o kolejnych wygranych kredytobiorców w sprawach kredytów powiązanych z walutą CHF. Wyrokiem z dnia 29 grudnia 2021 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie w sprawie przeciwko Bankowi PKO BP S.A. w Warszawie (sygn. akt I C 926/20) po raz kolejny ustalił, że umowa kredytu indeksowanego do CHF jest w całości […]

Byli funkcjonariusze Policji kontra Policja – równa walka?

Wyrokiem z dnia 30 października 2018 r. o sygn. K 7/15 Trybunał Konstytucyjny stwierdził niezgodność z Konstytucją RP art. 115 a ustawy o Policji. Zgodnie z tym przepisem, „Ekwiwalent pieniężny za jeden dzień niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego oraz za każde rozpoczęte osiem godzin niewykorzystanego czasu wolnego ustala się w wysokości 1/30 części miesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z […]

Spotkanie w oczekiwaniu na uchwałę SN.

Szanowni Państwo, zapraszamy na spotkanie on-line na temat wpływu najnowszego orzecznictwa TSUE i SN na tzw. sprawy frankowe, które poprowadzi adw. Piotr Barcz wraz z r. pr. Oskarem Lipińskim. Podczas webinaru omówione zostaną zagadnienia istotne z punktu widzenia kredytobiorców, zarówno w kontekście toczących się postępowań sądowych, jak i z punktu widzenia osób rozważających wystąpienie z […]