Odzyskiwanie należności

Categories :

Kompleksowa obsługa Kancelarii w zakresie działań zmierzających do wyegzekwowania wierzytelności dla klienta. Etap windykacji polubownej – poprzedzony uzupełnieniem danych dłużnika, niezbędnych do działań na dalszych etapach. Wysłanie wezwania do zapłaty, kontakt z dłużnikiem w celu skutecznego
i szybszego wyegzekwowania wierzytelności, próba zawarcia ugody w sprawie.

Kolejny etap to postępowanie sądowe, przeprowadzone sprawnie i szybko, z jak najmniejszym narażeniem klienta na kolejne koszty sądowe. Etap kończy się wydaniem prawomocnego tytułu wykonawczego. Na życzenie klienta możemy zastosować tzw. elektroniczne postępowanie upominawcze (EPU) ograniczające znacznie koszty obsługi sprawy.

Po uzyskaniu prawomocnego tytułu, kierujemy sprawy do postępowania egzekucyjnego, współpracując z najlepszymi, skutecznymi komornikami, tak aby doszło do faktycznego odzyskania wierzytelności i zapłaty na rzecz wierzyciela.