Odzyskiwanie należności

Kompleksowa obsługa Kancelarii w zakresie działań zmierzających do wyegzekwowania wierzytelności dla klienta. Etap windykacji polubownej – poprzedzony uzupełnieniem danych dłużnika, niezbędnych do działań na dalszych etapach. Wysłanie wezwania do zapłaty, kontakt z dłużnikiem w celu skutecznego i szybszego wyegzekwowania wierzytelności, próba zawarcia ugody w sprawie. Kolejny etap to postępowanie sądowe, przeprowadzone sprawnie i szybko, z jak najmniejszym narażeniem klienta na kolejne koszty sądowe. Etap kończy się wydaniem prawomocnego tytułu wykonawczego. Na życzenie klienta możemy zastosować tzw. elektroniczne postępowanie upominawcze (EPU) ograniczające