Barbara Strzałkowska
Barbara Strzałkowska

Wpis na listę radców prawnych: SZ-1214

Radca Prawny Barbara Strzałkowska – prawnik of counsel.

Prowadzi odrębną Kancelarię Radcy Prawnego będąc jednocześnie w strukturze BD Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Barcz – Domańska. Współpracuje z radcą prawnym Barbarą Domańską od 12 lat. Zajmuje się szeroko rozumianym prawem cywilnym, przede wszystkim specjalizuje się w prawie rodzinnym, spadkowym, a nadto w prawie pracy i prawie spółdzielczym. Przygotowuje klientów do zmian organizacyjnych w zakresie struktury zatrudnienia, przygotowuje akty prawne i dokumenty stanowiące wewnętrzne prawo pracy oraz uczestniczy w mediacjach pomiędzy pracownikami, a pracodawcami. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu prawa rodzinnego, w szczególności spraw między małżonkami, oraz rodzicami, a dziećmi. Reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych z zakresu prawa pracy, prawa rodzinnego oraz w sporach gospodarczych. Prowadzi obsługę prawną deweloperów oraz spółdzielni mieszkaniowych.  Swoim doświadczeniem z zakresu prawa pracy dzieli się ze studentami Studiów Podyplomowych na kierunkach Prawo Pracy, Kadry i Płace oraz Zamówienia Publiczne organizowanych przez Wyższą Szkołę Administracji Publicznej w Szczecinie. Szczegółowe informacje o zakresie prowadzonych spraw można znaleźć pod adresem www.strzalkowska.eu.