Marta Czternastek
Marta Czternastek

Wpis na listę radców prawnych: WR-1882

Radca Prawny Marta Czternastek

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – studia doktoranckie  (otwarty przewód z zakresu prawa upadłościowego) . W latach 2010 – 2019 współpracowała z Kancelarią Prawa Gospodarczego I. Koksztys Spółka Komandytowa we Wrocławiu, obsługując Departament Klientów Strategicznych, zajmujący się windykacją pozasądową i należności sądowych oraz egzekucją należności. Od 10 lat prowadzi własną Kancelarię obsługując osoby fizyczne i osoby prawne. Współpracowała z organami administracji samorządowej, prowadząc obsługę prawną spółek gminnych. Posiada bogate doświadczenie z zakresu windykacji należności, od etapu postępowania polubownego, do uzyskania tytułu wykonawczego i egzekucji komorniczej, także z wykorzystaniem postępowania przed sądem elektronicznym (EPU). Od 2011r. szkoleniowiec z zakresu szeroko pojętych zagadnień prawnych, w tym z zakresu nowoczesnych metod prowadzenia windykacji należności.

W BD Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Barcz – Domańska stworzyła Dział Windykacji obsługujących klientów detalicznych oraz masowych w zakresie skutecznej windykacji należności.