Monika Olędzka
Monika Olędzka

Wpis na listę radców prawnych: SZ-1200

Radca Prawny Monika Olędzka – prawnik of counsel.

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Zajmuje się przede wszystkim kompleksową obsługą podmiotów gospodarczych oraz doradztwem prawnym w sporach konsumentów z bankami i innymi instytucjami finansowymi. Specjalizuje się także w prawie zamówień publicznych.

Prowadzi zajęcia ze studentami studiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Szczecinie.

Równowagę ciała i umysłu osiąga dzięki amatorskiemu bieganiu i nurkowaniu.

Prowadzi praktykę w ramach BD Kancelaria Radców Prawnych Barcz – Domańska jako prawnik zewnętrzny (of counsel), uczestnicząc wraz z adwokatem Piotrem Barczem w szczególnie skomplikowanych postępowaniach sądowych prowadzonych przez Kancelarię.