(numer wpisu na listę radców prawnych Sz—651)
Posiada bogate doświadczenie z zakresu prawa zamówień publicznych zarówno po stronie wykonawców jak i zamawiających, prowadzi wykłady i szkolenia z tej dziedziny, występuje jako pełnomocnik zamawiających oraz wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych, prowadzi od wielu lat obsługę prawną m.in. podmiotów z branży transportu kolejowego oraz z branży pozyskiwania kruszyw, uczestniczy wraz z radcą prawnym Piotrem Barczem jako pełnomocnik w największym w Polsce sądowym postępowaniu grupowym (2.200 indywidualnych akcjonariuszy) o odszkodowanie z tytułu utraty wartości akcji spółki akcyjnej.

Prowadziła postępowania przed Urzędem Patentowym z zakresu własności intelektualnej – ochrona znaków towarowych oraz postępowania dotyczące należytego wykorzystania środków unijnych.

(numer wpisu na listę radców prawnych Sz-1063)
specjalizuje się w reprezentacji klientów w spornych gospodarczych postępowaniach sądowych oraz w postępowaniach polubownych, mediacjach i negocjacjach z zakresu szeroko pojętego prawa gospodarczego oraz  w postępowaniach karnych gospodarczych i karnoskarbowych (jako pełnomocnik a także obrońca). Jest pełnomocnikiem w największym w Polsce sądowym postępowaniu grupowym (2.200 indywidualnych akcjonariuszy) o odszkodowanie z tytułu utraty wartości akcji spółki akcyjnej, a nadto w postępowaniach sądowych przeciwko bankom, dotyczących umów kredytowych w tym w szczególności indeksowanych do CHF (tzw. kredytów frankowych). Prowadzi szkolenia z  zakresu odpowiedzialności zarządów i rad nadzorczych w spółkach kapitałowych, a nadto z zakresu postępowań grupowych.

(numer wpisu na listę radców prawnych Sz-1214)
specjalizuje się w prawie pracy, w tym zbiorowym prawie pracy, funduszach socjalnych oraz w procedurze zwolnień grupowych. Przygotowuje klientów do zmian organizacyjnych w zakresie struktury zatrudnienia, przygotowuje akty prawne i dokumenty stanowiące wewnętrzne prawo pracy oraz uczestniczy w mediacjach pomiędzy pracownikami, a pracodawcami. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu prawa rodzinnego, w szczególności spraw między małżonkami, oraz rodzicami, a dziećmi. Reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych z zakresu prawa pracy, prawa rodzinnego oraz w sporach gospodarczych. Posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie szeroko rozumianego prawa nieruchomości. Prowadzi obsługę prawną deweloperów oraz spółdzielni mieszkaniowych. Obsługuje klientów obcojęzycznych w języku niemieckim.

(numer wpisu na listę radców prawnych Sz-1040)
prowadzi kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych. Reprezentuje przedsiębiorców oraz klientów indywidualnych w sporach sądowych z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego.
Specjalizuje się w  zakresie prawa bankowego oraz prawa konsumenckiego. Prowadzi procesy sądowe przeciwko bankom i parabankom na terenie całego kraju. Doprowadził do uzyskania kilkuset korzystnych wyroków dotyczących postępowań sądowych w sprawach osób poszkodowanych przez parabanki. Prowadzi również kilkadziesiąt procesów sądowych przeciwko bankom w Polsce, dotyczących między innymi  tzw. „kredytów frankowych", a także z sukcesem  występuje w sprawach odszkodowawczych przeciwko ubezpieczycielom.

Kontakt

Kancelaria Radców Prawnych
Domańska - Barcz - Strzałkowska - Górski

Biuro Kancelarii w Szczecinie

ul. Swarożyca 15a/U1
71-601 Szczecin
tel./faks:  +48 914-842-935
e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Biuro Kancelarii w Warszawie

ul. Żurawia 6/12, lokal 773
00-530 Warszawa
tel./faks: +48 22 290-35-75
e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Biuro Kancelarii w Nowogardzie

ul. 700 lecia 24/5
72-200 Nowogard
tel./faks: +48 915-784-901
e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Biuro Kancelaria w Świnoujściu

ul.Wojska Polskiego 16f/3
72-610 Świnoujście
tel./faks: +48 915-784-901
e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.