Od 1 lipca 2022 r. wygasło porozumienie między NIS a ZUS – co dalej z zabezpieczeniem społecznym marynarzy?

Do końca czerwca 2022 r. obowiązywało porozumienie zawarte między Norweskim Zrzeszeniem Armatorów (NIS) a Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) dotyczące koordynacji zabezpieczenia społecznego marynarzy zamieszkujących w Polsce, a pracujących na statkach norweskich. Dotychczas potwierdzenie podlegania ubezpieczeniom społecznym stanowiło zaświadczenie W/NOR. Od 1 lipca 2022 r. procedura ta przestaje obowiązywać. Strona norweska zaproponowała dwa rozwiązania na wypadek […]

Szanowni Państwo, z dumą i radością informujemy, że nasz zespół niebawem wzbogaci się o kolejne radczynie prawne – apl. radc. Sara Ciołek oraz apl. radc. Eliza Napieralska z wynikiem pozytywnym zdały egzamin radcowski. Gratulujemy! Zespół kancelarii BD Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Barcz – Domańska.

Kolejne wygrane kredytobiorców frankowych!

Szanowni Państwo, informujemy o kolejnych wygranych kredytobiorców frankowych reprezentowanych przez prawników Kancelarii! W ostatnim czasie uzyskaliśmy wyroki, którymi stwierdzono, że umowy kredytów waloryzowanych do CHF są w całości nieważne oraz zasądzono na rzecz kredytobiorców wszystkie dokonane na rzecz banku wpłaty: – wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 30 maja 2022 r. przeciwko Bankowi BPH […]

Prawomocna wygrana Frankowiczów przed Sądem Apelacyjnym we Wrocławiu!

Szanowni Państwo, z radością informujemy, że po niemal 6 latach procesu, prawomocnym wyrokiem z dnia 26 maja 2022 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, zgodnie z żądaniem Klientki Kancelarii, w całości pozbawił wykonalności tytuł wykonawczy w postaci bankowego tytułu wykonawczego wystawionego przez Euro Bank S.A. we Wrocławiu uznając, że umowa kredytu hipotecznego waloryzowanego kursem CHF, w […]

Frankowicze ponownie wygrywają w sporze z Bankiem Millennium S.A.

Szanowni Państwo, z radością informujemy, że kolejni Klienci Kancelarii uzyskali korzystny wyrok w sporze z Bankiem Millennium. Wyrokiem z dnia 12 maja 2022 r. Sąd Apelacyjny w Szczecinie oddalił w całości apelację banku prawomocnie ustalając w ten sposób, że umowa kredytu waloryzowanego kursem CHF, zawarta w 2007 r., jest nieważna, zaś zasądzenie na rzecz kredytobiorcy […]

Kolejny sukces Kancelarii w sprawie o zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie w okresie PRL!

Szanowni Państwo, z radością informujemy o wyroku wydanym w dniu 24 marca 2022 r. przez Sąd Okręgowy w Częstochowie, którym zasądzono na rzecz naszych Klientów kwoty po 249.900,00 zł (łącznie 499.800,00 zł) tytułem zadośćuczynienia za krzywdy doznane przez ich ojca w związku z niesłusznym skazaniem za działalność opozycyjną w okresie PRL oraz koszty procesu. Wyrokiem […]

Przełomowy wyrok w sprawach kredytów frankowych!

Szanowni Państwo, z radością informujemy o wydanym w dniu 24 marca 2022 r. wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, w którym Sąd oddalił w całości apelację mBanku S.A. (następcy prawnego BRE Banku S.A.) od wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 31 maja 2021 r. i zasądził na rzecz Klientów Kancelarii koszty postępowania. Powyższe orzeczenie jest […]

Kolejne wygrane kredytobiorców złotówkowych w sporze z bankiem!

Szanowni Państwo, z radością informujemy o kolejnej wygranej klienta Kancelarii w sporze z bankiem o kredyt złotówkowy. Powódka Nest Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wniosła pozew o orzeczenie nakazem zapłaty, by pozwana uiściła na rzecz Banku kwotę 144.095,21 zł wraz z odsetkami umownymi. Ponadto powódka wniosła o zasądzenie od pozwanej na rzecz powódki […]

Kolejna wygrana Frankowiczów w sporze z mBankiem!

Szanowni Państwo, z radością informujemy, że kolejni Klienci Kancelarii uzyskali korzystny wyrok w sporze z mBankiem – następcą prawnym BRE Banku S.A. Wyrokiem z dnia 18 lutego 2022 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie ustalił, że umowa kredytu waloryzowanego kursem CHF, zawarta w 2006 r., jest nieważna. W konsekwencji powyższego, opierając się na tzw. teorii dwóch […]

Kredytobiorcy złotówkowi również pokrzywdzeni! Pierwsze pozwy o WIBOR niedługo trafią do Sądu.

Szanowni Państwo, już od kilku miesięcy obserwujemy jak wzrasta wskaźnik WIBOR i to znacznie powyżej wzrostu stóp procentowych NBP. Od wskaźnika WIBOR zależy oprocentowanie milionów kredytów złotówkowych. Raty wzrastają, a kredytobiorcy zastanawiają się dlaczego. Odpowiedź jest prosta – banki, tak jak w przypadku kredytów frankowych, przewidziały dla siebie ukryte wynagrodzenie, które zawiera w sobie WIBOR. […]