kancelaria

This author kancelaria has created 86 entries.

Kolejne wygrane frankowiczów przeciwko Bankowi Millennium S.A. i PKO BP S.A.!

Szanowni Państwo, na zakończenie roku informujemy o kolejnych wygranych kredytobiorców w sprawach kredytów powiązanych z walutą CHF. Wyrokiem z dnia 29 grudnia 2021 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie w sprawie przeciwko Bankowi PKO BP S.A. w Warszawie (sygn. akt I C 926/20) po raz kolejny ustalił, że umowa kredytu indeksowanego do CHF jest w całości nieważna i zasądził od Banku na rzecz kredytobiorców wszystkie dokonane przez nich wpłaty. Wyrok jest nieprawomocny:   Sąd Apelacyjny w Szczecinie w sprawie o ustalenie i

Frankowicze ponownie wygrali przed Sądem Okręgowym w Szczecinie!

Szanowni Państwo, z radością informujemy o kolejnych sukcesach klientów Kancelarii odniesionych w postępowaniach sądowych dotyczących kredytów powiązanych z walutą CHF! Sąd Okręgowy w Szczecinie po raz kolejny ustalił, że umowy kredytów indeksowanych/denominowanych do CHF są nieważne, a w konsekwencji zasądził od pozwanego banku na rzecz kredytobiorców wszystkie dotychczas uiszczone przez nich wpłaty. Odciążenie naszych klientów z obowiązku spłaty kredytu cieszy tym bardziej, że kurs franka szwajcarskiego w dalszym ciągu tak znacząco wzrasta. Jednym z wydanych ostatnio orzeczeń jest ogłoszony w dniu

Kolejne sukcesy frankowiczów przed Sądem Okręgowym w Szczecinie!

Szanowni Państwo, informujemy o kolejnych sukcesach kredytobiorców reprezentowanych przez prawników Kancelarii! W ostatnim czasie uzyskaliśmy wyroki, w których stwierdzono, że umowy kredytu indeksowanego/denominowanego do CHF są w całości nieważne oraz zasądzono na rzecz kredytobiorców wszystkie dokonane wpłaty na rzecz banku: – wyrok z dnia 21 czerwca 2021 r. przeciwko Bankowi BPH S.A. (dawny GE Money Bank S.A.), wyrok jest prawomocny!, – wyrok z dnia 10 czerwca 2021 r. przeciwko Bankowi Millennium S.A., wyrok nieprawomocny, – wyrok z dnia 4 października 2021

Profesjonalny pełnomocnik w Polsce – radca prawny a adwokat.

W Polsce zarówno Radca Prawny, jak i Adwokat są przedstawicielami profesji prawniczych, którzy zajmują się świadczeniem pomocy prawnej na rzecz osób fizycznych i prawnych udzielając w tym zakresie porad, konsultacji, sporządzając pisma procesowe czy występując przed sądami i organami administracji państwowej w charakterze obrońcy lub pełnomocnika. Przynależą oni jednakże do dwóch odrębnych samorządów prawniczych – radcowskiego i adwokackiego, co ma swoje uzasadnienie w historii kształtowania się systemu norm prawnych na przestrzeni wieków. Radca prawny jako zawód zaczął wykształcać się dopiero w

Pomoc prawna dla klientów niemieckojęzycznych ??

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że nasza Kancelaria od sierpnia 2021 r. rozszerza swoją działalność świadcząc od teraz pomoc prawną z zakresu spraw gospodarczych, cywilnych, administracyjnych oraz karnych również dla klientów niemieckojęzycznych. Wszelkie zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu: +48 577 821 921 lub adresem e-mail: [email protected] Wskazujemy, że BD Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Barcz – Domańska istnieje na rynku usług prawniczych od 1994 r. W tym okresie profesjonalni pełnomocnicy współpracujący z Kancelarią nabyli bogate doświadczenie w prowadzeniu skomplikowanych

Obsługa prawna marynarzy.

Szanowni Państwo, w odpowiedzi na liczne zapytania wskazujemy, że Kancelaria obsługuje również podmioty z branży morskiej. Udzielamy pomocy prawnej w zakresie prawa morskiego, w tym w szczególności prawa podatkowego marynarzy oraz marynarskich umów o pracę. Ponadto nawiązaliśmy stałą współpracę z jedną z najbardziej doświadczonych w Polsce agencji pośrednictwa pracy dla marynarzy Polaris Maritime Services Ltd. Zachęcamy również do zapoznania się z poprzednim wpisem → zwolnienie z PIT marynarzy a ulga abolicyjna. Wszelkie zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu pod numerami telefonu: 91 

Informacje w sprawie postępowania grupowego akcjonariuszy Stoczni Szczecińskiej „Porta Holding” S.A.

Szanowni Państwo, informujemy, że przed Sądem Okręgowym w Szczecinie w postępowaniu grupowym dotyczącym odszkodowania za utratę wartości akcji spółki Stocznia Szczecińska „Porta Holding” S.A. biegli wydali długo oczekiwaną opinię. Na opinię czekaliśmy ponad rok. Dokument liczy 259 stron, bez załączników. Biegli oszacowali wysokość luki finansowej powstałej w majątku spółki Stocznia Szczecińska „Porta Holding” S.A. na czerwiec 2002 r. na kwotę ponad 1,3 mld (miliarda) złotych, co potwierdza, że rzekoma pomoc Skarbu Państwa w postaci pożyczki w kwocie 8 mln złotych stanowiła

Kolejne korzystne wyroki dla kredytobiorców przed Sądem Okręgowym w Szczecinie.

Szanowni Państwo, informujemy, że w ostatnim czasie Kancelaria uzyskała kolejne dwa wyroki w Sądzie Okręgowym w Szczecinie ustalające, że umowa kredytu jest nieważna, a także zasądzające od pozwanego banku wszystkie wpłaty uiszczone do tej pory przez kredytobiorców (tzw. teoria dwóch kondykcji). Wyroki zapadły w sprawie przeciwko Bankowi Millennium S.A. (sygn. akt I C 1162/20), a także przeciwko Bankowi BPH S.A. – umowa dawnego GE Money Bank S.A. (sygn. akt I C 391/20). W obu sprawach Sąd nie potrzebował dowodu z opinii

Kolejne korzystne dla Frankowiczów orzeczenia TSUE.

W dniu 10 czerwca 2021 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach C-609/19 i C-776/19-C-782/19 wypowiedział się na temat przedawnienia roszczeń Frankowiczów w sposób korzystny dla kredytobiorców. Wskazano, że wobec konsumenta, który zawarł umowę kredytu denominowanego w walucie obcej i który nie ma wiedzy o nieuczciwym charakterze warunku zawartego w umowie, nie może obowiązywać jakikolwiek termin przedawnienia i może on w każdym czasie wystąpić z powództwem o stwierdzenie nieważności umowy. Ponadto Trybunał wskazał, że termin przedawnienia roszczenia o zwrot kwot wpłaconych

Korzystny dla kredytobiorców CHF wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie wydany w zaledwie 3 miesiące!

Szanowni Państwo, informujemy, że Kancelaria w ekspresowym tempie (3 miesiące) uzyskała wyrok w Sądzie Okręgowym w Szczecinie ustalający, że umowa kredytu zawarta z BRE Bank S.A. (poprzednikiem prawnym mBank) jest nieważna, a także zasądzający od pozwanego banku wszystkie wpłaty uiszczone do tej pory przez kredytobiorców – zarówno wpłacone w PLN, jak i po zawarciu aneksu – w CHF tj. zasądzenie na podstawie tzw. teorii dwóch kondykcji. Pozew został złożony w Sądzie w połowie lutego 2021 r., a w dniu 31 maja