Aktualności

Frankowicze ponownie wygrali przed Sądem Okręgowym w Szczecinie!

Szanowni Państwo, z radością informujemy o kolejnych sukcesach klientów Kancelarii odniesionych w postępowaniach sądowych dotyczących kredytów powiązanych z walutą CHF! Sąd Okręgowy w Szczecinie po raz kolejny ustalił, że umowy kredytów indeksowanych/denominowanych do CHF są nieważne, a w konsekwencji zasądził od pozwanego banku na rzecz kredytobiorców wszystkie dotychczas uiszczone przez nich wpłaty. Odciążenie naszych klientów z obowiązku spłaty kredytu cieszy tym bardziej, że kurs franka szwajcarskiego w dalszym ciągu tak znacząco wzrasta. Jednym z wydanych ostatnio orzeczeń jest ogłoszony w dniu

Pomoc prawna dla klientów niemieckojęzycznych ??

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że nasza Kancelaria od sierpnia 2021 r. rozszerza swoją działalność świadcząc od teraz pomoc prawną z zakresu spraw gospodarczych, cywilnych, administracyjnych oraz karnych również dla klientów niemieckojęzycznych. Wszelkie zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu: +48 577 821 921 lub adresem e-mail: [email protected] Wskazujemy, że BD Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Barcz – Domańska istnieje na rynku usług prawniczych od 1994 r. W tym okresie profesjonalni pełnomocnicy współpracujący z Kancelarią nabyli bogate doświadczenie w prowadzeniu skomplikowanych

Informacje w sprawie postępowania grupowego akcjonariuszy Stoczni Szczecińskiej „Porta Holding” S.A.

Szanowni Państwo, informujemy, że przed Sądem Okręgowym w Szczecinie w postępowaniu grupowym dotyczącym odszkodowania za utratę wartości akcji spółki Stocznia Szczecińska „Porta Holding” S.A. biegli wydali długo oczekiwaną opinię. Na opinię czekaliśmy ponad rok. Dokument liczy 259 stron, bez załączników. Biegli oszacowali wysokość luki finansowej powstałej w majątku spółki Stocznia Szczecińska „Porta Holding” S.A. na czerwiec 2002 r. na kwotę ponad 1,3 mld (miliarda) złotych, co potwierdza, że rzekoma pomoc Skarbu Państwa w postaci pożyczki w kwocie 8 mln złotych stanowiła

Kolejne korzystne wyroki dla kredytobiorców przed Sądem Okręgowym w Szczecinie.

Szanowni Państwo, informujemy, że w ostatnim czasie Kancelaria uzyskała kolejne dwa wyroki w Sądzie Okręgowym w Szczecinie ustalające, że umowa kredytu jest nieważna, a także zasądzające od pozwanego banku wszystkie wpłaty uiszczone do tej pory przez kredytobiorców (tzw. teoria dwóch kondykcji). Wyroki zapadły w sprawie przeciwko Bankowi Millennium S.A. (sygn. akt I C 1162/20), a także przeciwko Bankowi BPH S.A. – umowa dawnego GE Money Bank S.A. (sygn. akt I C 391/20). W obu sprawach Sąd nie potrzebował dowodu z opinii

Kolejne korzystne dla Frankowiczów orzeczenia TSUE.

W dniu 10 czerwca 2021 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach C-609/19 i C-776/19-C-782/19 wypowiedział się na temat przedawnienia roszczeń Frankowiczów w sposób korzystny dla kredytobiorców. Wskazano, że wobec konsumenta, który zawarł umowę kredytu denominowanego w walucie obcej i który nie ma wiedzy o nieuczciwym charakterze warunku zawartego w umowie, nie może obowiązywać jakikolwiek termin przedawnienia i może on w każdym czasie wystąpić z powództwem o stwierdzenie nieważności umowy. Ponadto Trybunał wskazał, że termin przedawnienia roszczenia o zwrot kwot wpłaconych

Korzystny dla kredytobiorców CHF wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie wydany w zaledwie 3 miesiące!

Szanowni Państwo, informujemy, że Kancelaria w ekspresowym tempie (3 miesiące) uzyskała wyrok w Sądzie Okręgowym w Szczecinie ustalający, że umowa kredytu zawarta z BRE Bank S.A. (poprzednikiem prawnym mBank) jest nieważna, a także zasądzający od pozwanego banku wszystkie wpłaty uiszczone do tej pory przez kredytobiorców – zarówno wpłacone w PLN, jak i po zawarciu aneksu – w CHF tj. zasądzenie na podstawie tzw. teorii dwóch kondykcji. Pozew został złożony w Sądzie w połowie lutego 2021 r., a w dniu 31 maja

Byli funkcjonariusze Policji kontra Policja – równa walka?

Wyrokiem z dnia 30 października 2018 r. o sygn. K 7/15 Trybunał Konstytucyjny stwierdził niezgodność z Konstytucją RP art. 115 a ustawy o Policji. Zgodnie z tym przepisem, „Ekwiwalent pieniężny za jeden dzień niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego oraz za każde rozpoczęte osiem godzin niewykorzystanego czasu wolnego ustala się w wysokości 1/30 części miesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym, należnego na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym”. Zdaniem Trybunału, policjanci nie otrzymywali pełnej rekompensaty poniesionej straty za niewykorzystany urlop. W

Spotkanie w oczekiwaniu na uchwałę SN.

Szanowni Państwo, zapraszamy na spotkanie on-line na temat wpływu najnowszego orzecznictwa TSUE i SN na tzw. sprawy frankowe, które poprowadzi adw. Piotr Barcz wraz z r. pr. Oskarem Lipińskim. Podczas webinaru omówione zostaną zagadnienia istotne z punktu widzenia kredytobiorców, zarówno w kontekście toczących się postępowań sądowych, jak i z punktu widzenia osób rozważających wystąpienie z pozwem przeciwko bankowi. Przedmiotem analizy będzie m.in. wyrok TSUE z dnia 29 kwietnia 2021 r., a także przyszłe orzeczenia SN, których wydanie zaplanowano na dzień 7

Prawo jazdy rzecz ważna – kilka słów o przypadkach jego utraty.

Na gruncie polskiego systemu prawnego utrata przysłowiowego ,,prawka” jest możliwa w różnych przypadkach – powyższy artykuł skupia się na kwestii utraty prawa jazdy i zakazu prowadzenia pojazdów z punktu widzenia przepisów kodeksu karnego i kodeksu wykroczeń. Kwestię zatrzymania prawa jazdy przez policjanta reguluje art. 135 ustawy prawo o ruchu drogowym. Przepis ten wskazuje przypadki obligatoryjnego i fakultatywnego zatrzymania prawa jazdy. I tak: policjant zatrzyma wydane w kraju prawo jazdy za pokwitowaniem w przypadku m.in. uzasadnionego podejrzenia, że kierujący pojazdem znajduje się