Bez kategorii

Frankowicze ponownie wygrali przed Sądem Okręgowym w Szczecinie!

Szanowni Państwo, z radością informujemy o kolejnych sukcesach klientów Kancelarii odniesionych w postępowaniach sądowych dotyczących kredytów powiązanych z walutą CHF! Sąd Okręgowy w Szczecinie po raz kolejny ustalił, że umowy kredytów indeksowanych/denominowanych do CHF są nieważne, a w konsekwencji zasądził od pozwanego banku na rzecz kredytobiorców wszystkie dotychczas uiszczone przez nich wpłaty. Odciążenie naszych klientów z obowiązku spłaty kredytu cieszy tym bardziej, że kurs franka szwajcarskiego w dalszym ciągu tak znacząco wzrasta. Jednym z wydanych ostatnio orzeczeń jest ogłoszony w dniu

Kolejne sukcesy frankowiczów przed Sądem Okręgowym w Szczecinie!

Szanowni Państwo, informujemy o kolejnych sukcesach kredytobiorców reprezentowanych przez prawników Kancelarii! W ostatnim czasie uzyskaliśmy wyroki, w których stwierdzono, że umowy kredytu indeksowanego/denominowanego do CHF są w całości nieważne oraz zasądzono na rzecz kredytobiorców wszystkie dokonane wpłaty na rzecz banku: – wyrok z dnia 21 czerwca 2021 r. przeciwko Bankowi BPH S.A. (dawny GE Money Bank S.A.), wyrok jest prawomocny!, – wyrok z dnia 10 czerwca 2021 r. przeciwko Bankowi Millennium S.A., wyrok nieprawomocny, – wyrok z dnia 4 października 2021

Profesjonalny pełnomocnik w Polsce – radca prawny a adwokat.

W Polsce zarówno Radca Prawny, jak i Adwokat są przedstawicielami profesji prawniczych, którzy zajmują się świadczeniem pomocy prawnej na rzecz osób fizycznych i prawnych udzielając w tym zakresie porad, konsultacji, sporządzając pisma procesowe czy występując przed sądami i organami administracji państwowej w charakterze obrońcy lub pełnomocnika. Przynależą oni jednakże do dwóch odrębnych samorządów prawniczych – radcowskiego i adwokackiego, co ma swoje uzasadnienie w historii kształtowania się systemu norm prawnych na przestrzeni wieków. Radca prawny jako zawód zaczął wykształcać się dopiero w

Obsługa prawna marynarzy.

Szanowni Państwo, w odpowiedzi na liczne zapytania wskazujemy, że Kancelaria obsługuje również podmioty z branży morskiej. Udzielamy pomocy prawnej w zakresie prawa morskiego, w tym w szczególności prawa podatkowego marynarzy oraz marynarskich umów o pracę. Ponadto nawiązaliśmy stałą współpracę z jedną z najbardziej doświadczonych w Polsce agencji pośrednictwa pracy dla marynarzy Polaris Maritime Services Ltd. Zachęcamy również do zapoznania się z poprzednim wpisem → zwolnienie z PIT marynarzy a ulga abolicyjna. Wszelkie zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu pod numerami telefonu: 91